Het blijvend behoud van de De Graafse Akker is in zicht!

Help je mee met het laatste stukje?

In september 2021 kregen we van woningbouwvereniging Zayaz de kans om de Graafse Akker te kopen en daarmee een uniek stuk groen met sociale functie voor altijd te behouden. Maar liefst 255.000 euro moeten we bij elkaar zien te brengen.  

In het najaar zijn we gestart met een crowdfunding en die maakte duidelijk hoeveel mensen dit mooie doel steunden. In een paar maanden tijd werd met donaties 100.000 euro bij elkaar gebracht. Er zijn niet veel plekken met zo’n mooi besloten stuk (vooroorlogs) groen, waar ruimte is voor tal van initiatieven uit de buurt, waar jong en oud, arm en rijk samen dingen ondernemen. Een sociale, groene, creatieve plek midden in een volgebouwde stad.

Het einddoel van 255.000 euro ligt binnen bereik. Met een subsidie van het VSB-fonds en zicht op een sociale lening, is er nog 65.000 euro nodig vóór 1 juli 2022. Zayaz heeft ons daarmee wat extra tijd gegund om dat bij elkaar te brengen dus 1 juli is het definitieve moment.

Het doel is om de héle akker van 11.500 m² te kopen. Niet slechts een deel, want daarmee zorgen dat de Graafse Akker voor altijd De Graafse Akker blijft. Iedere donatie wordt gebruikt voor aankoop van de grond, dus hoe meer euro’s hoe meer grond. Iedere 25 euro is weer een vierkante meter erbij!

Nu we in het laatste stukje zitten en 1 juli nadert, hebben we ieders netwerk hard nodig. Wil je zelf nog iets geven? Denk je dat er mensen, bedrijven of fondsen in je netwerk zijn die ons willen helpen? Hiernaast zie je de link om een donatie te doen. Het bedrag wordt gestort op ons rekeningnummer NL44 TRIO 01985 443 75 tnv Stichting Transfarmers, die de activiteiten van de Graafse Akker beheert.
Op 28 oktober 2021 heeft Transfarmers de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Daarmee zijn voor particulieren en bedrijven giften boven een bepaald drempelbedrag aftrekbaar voor de belastingen. Hoe dat precies zit, kun je hier lezen.

Wil je meer weten over De Graafse Akker? Bekijk dit filmpje

En kom een keertje langs. De ingang vind je naast de parkeerplaats achter de Albert Heijn op het Van Roosmalenplein, Mgr. van Roosmalenplein 19c, 5213 GC Den Bosch

Lees op de andere pagina’s meer over de Stichting Transfarmers en de activiteiten van de Graafse Akker.

Iedereen is dan ook van harte welkom voor bezoek of om mee te werken aan De Graafse Akker.