Over ons

De Graafse Akker is een buurtakker van 11.000 m2 en wordt gebruikt als één groot groen en sociaal openluchtbuurthuis.  Stadslandbouwinitiatief De Graafse Akker in Den Bosch is in 2013 van start gegaan en wil laten zien dat dat kan. Het terrein ligt  tussen de Van Broeckhovenlaan en de Graafseweg in ‘s-Hertogenbosch Oost. Door de jaren heen is  De Graafse Akker uitgegroeid tot een grote gezamenlijke buurtmoestuin en sociale achtertuin van heel de stad en die ook ver buiten Den Bosch bekend is. Kom langs en doe mee!

Bewoners

De Graafse akker heeft geen daadwerkelijke bewoners, maar wel mensen die zich er zo thuis voelen dat ze zich inzetten voor de akker. Dat kan op allerlei manieren, van kunstwerken maken, meehelpen activiteiten organiseren, verven, koken, schoffelen, spitten, plukken, zaaien oogsten en ook gewoon ‘n praatje maken bij ‘n kop koffie of thee.

quotes26
quotes25
quotes24
quotes23
Quotes22
Quotes21
Quotes20
Quotes19
Quotes17
Quotes15
Quotes14
Quotes12
Quotes11
Quotes10
Quotes9
Quotes8
Quotes7
Quotes6
Quotes5
Quotes4
Quotes3
Quotes2

Organisatie

De Graafse Akker is een project van de Stichting Transfarmers geregistreerd bij de KVK onder nummer 52686892. Bestuur, medewerkers van het eerste uur en heel veel vrijwilligers werken samen met buurtbewoners om de leefomgeving eetbaar, speelbaar en groener te maken. Doel is om het buurtgroen te behouden en gebruiken om mensen samen te brengen en hen te motiveren tot creëren, verbouwen, van elkaar leren en te onthaasten. Om de zelfredzaamheid in de wijk te vergroten en de maakbaarheid van de eigen omgeving terug te geven aan de burger.
De Transfarmers ondersteunen de vrijwilligers (makkers) in de organisatie en coördinatie van De Graafse Akker.

Website Transfarmers: www.transfarmers.nl
Jaarstukken van stichting Transfarmers vind u hier beleidsplan Transfarmers 2021-2022 en de jaarrekening 2020, jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 en de Jaarrekening met financiële verslaglegging 2022 het formulier publicatieplicht ANBI (ANBI-status)

Wil je doneren aan buurtproject De Graafse Akker? doneer dan o.v.v. De Graafse Akker aan Stichting Transfarmers op rekening nummer: NL44TRIO0198544375 of via dit formulier: