Samen kopen wij De Graafse Akker

Klik hier om direct naar het crowdfunding te gaan

Een openlucht buurthuis van 11.000 m2
Sinds 2013 werkt Stichting Transfarmers samen met buurtbewoners aan de ontwikkeling van het (voormalig) braakliggend terrein tussen de Van Broeckhovenlaan en de Graafseweg in Den Bosch Oost.
‘De Graafse Akker’ bestaat inmiddels uit een actieve club van 150 leden (makkers) die dagelijks samenwerken en allerlei sociale activiteiten organiseren.
De Graafse Akker is de sociale achtertuin van de stad geworden. Na bijna 10 jaar is het nu tijd voor de volgende stap; Samen met jullie willen we dit grote, groene openlucht buurthuis aankopen om te behouden voor toekomst!

Stichting Transfarmers koopt de Graafse Akker – met wat hulp van Zayaz
In het kort; Stichting Transfarmers heeft de kans gekregen om de grond van De Graafse Akker aan te kopen. Niet voor zichzelf, maar voor de hele buurt.
Waarom willen we dat? We willen de toekomst van het terrein en daarmee de sociale waarde voor de stad garanderen. Dat kan alleen als we (collectief) eigenaar worden van de grond.
Tot voor kort pachtte de Transfarmers de grond van projectontwikkelaar AM, voor een symbolisch bedrag. In juli is het terrein aangekocht door woningcorporatie Zayaz en heeft Stichting Transfarmers een half jaar de tijd gekregen om zich als koper te melden.

Klik hier om direct naar het crowdfunding te gaan

Crowdfunding; De Akker is voor iedereen
We willen via crowdfunding € 50.000 ophalen om de kracht van De Graafse Akker te laten zien. Want met dit bedrag zijn we er natuurlijk nog niet, om de Akker in één klap te kopen is € 255.000 nodig.
Met de crowdfunding willen we laten zien wat De Graafse Akker bewerkstelligd heeft de afgelopen jaren en hoe we dit in de toekomst willen blijven doen: Samen. 

Geef elkaar de ruimte (cadeau)!
Voor een donatie van € 25,- kun je een vierkante meter Akker cadeau geven (of krijgen). Stichting Transfarmers gebruikt de opbrengst voor het daadwerkelijk aankopen van de grond.
Andere bedankjes voor een bijdrage zijn bijvoorbeeld een speciaal bier gebrouwen (met hop van de Akker natuurlijk) een oogstbon of workshops of inspiratie wandeling. Daarnaast krijgt elke donateur (als je dat wilt) een vermelding op het kunstbloemenveld waarmee we alle donaties zichtbaar maken op de akker zelf. Doe je mee? Geef elkaar de ruimte!

https://crowdfundingvoornatuur.nl/degraafseakker

Sponsors en investeerders

Natuurlijk gaan we ook aan de slag met verschillende fondsen, de gemeente en het bedrijfsleven om te helpen bij de aankoop. Heb je tips of wil je een plan voor jouw bedrijf ontvangen? Neem contact op met Geertje. (geertje@transfarmers.nl)

Door alle bijdragen samen laten we zien dat De Graafse Akker van ons is! Door de grond aan te kopen worden we ook offciëel eigenaar van het terrein.

Transfarmers

Stichting Transfarmers zal juridisch gezien eigenaar worden van het stuk grond wat met de crowdfunding, fondsenwerving en giften wordt opgehaald. Transfarmers heeft in de statuten vastgelegd dat het terrein niet kan worden doorverkocht en dat het terrein ten alle tijden een sociaal gedeelde ruimte is, waar iedereen welkom is om samen met elkaar en de natuur te werken en te recreëren.

Woonvereniging Boschgaard

Woonvereniging Boschgaard is bezig om het voormalig buurthuis de Patio op het terrein naast De Graafse Akker om te bouwen naar een wijkgericht, ecologisch woon- en buurtlcomplex in zelfbeheer.

Het verkopen van de grond van De Graafse Akker past goed de doelstelling van Zayaz om bewoners meer eigenaarschap te geven in de buurt. Boschgaard en Transfarmers versterken elkaar en werken samen aan een groen en sociaal Den Bosch. 

Heb je vragen, ideeën of opmerking? Kom langs of neem contact met ons op: info@transfarmers.nl

Wil je een donatie van meer € 1500 doen? Neem dan rechtstreeks met ons contact op info@transfarmers.nl of 06-28236175

Klik hier om direct naar het crowdfunding te gaan